O nás

Český institut pro supervizi byl ustaven v lednu 2002 jako výsledek spolupráce – koordinované zejména Dr. Henkovou a ČATA (Česká asociace pro transakční analýzu), posléze doc. Kožnarem a Dr. Pfeifferem – mezi Pražským psychoterapeutickým institutem a britskou psychoterapeutkou a supervizorkou Julií Hewson – členkou předsednictva EAS. Pod jejím vedením začaly probíhat výcviky pro supervizory garantované Evropskou asociací pro supervizi (EAS). EAS je jednou ze dvou kontinentálních asociací sdružujících supervizory různých směrů a škol z rozličných profesních oblastí.

Cíle činnosti sdružení

 1. Profesní sdružení se zaměřuje na zvyšování kvality služeb v oblasti supervize
 2. Cílem profesního sdružení je zejména:
  1. zajišťovat a rozvíjet odbornost svých členů a zájemců směřující k dobré praxi ve výše uvedené oblasti
  2. podporovat šíření supervize do dalších oblastí práce s lidmi a tím přispívat k rozvoji a zkvalitnění práce v daných oblastech,
  3. usilovat o zvýšení etického vědomí v oblasti supervizní činnosti.
 3. Za tímto účelem bude profesní sdružení zajišťovat zejména:
  1. organizování tréninkových programů a dalších aktivit pro členy a zájemce, směřujících k cílům uvedeným v odst. 2,
  2. odbornou a organizační spolupráci a pomoc při vypracování, šíření, zdokonalování a naplňování standardů kvality supervize a profesionální etiky,
  3. shromažďování, zpracování a šíření metodických materiálů a odborné literatury potřebné k rozvoji kvality a etické orientace v oblasti supervize,
  4. hodnocení procesu a výsledků výše uvedených činností,
  5. pořádání seminářů, symposií, konzultací a obdobných akcí,
  6. zpracování evaluace, analýz, výzkumů a studií,
  7. kontakty s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí.

© Český institut pro supervizi 2010

Podrobněji na dalších stránkách:

Napsat komentář