Členství

 

Členství v profesním  sdružení může mít 3 formy:

–        řádný člen
–        mimořádný člen
–        čestný člen

Řádným členem profesního sdružení se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby, které úspěšně složily předepsanou zkoušku ČIS.

Mimořádným členem profesního sdružení se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby.

1. Frekventanty výcviku ČIS

2. Absolventi výcviku ČIS*
3. Absolventi jiného supervizního výcviku, kteří doloží správní radě ČIS k posouzení splnění všech kriterií požadovaných od absolventů výcviku ČIS.*

*) Platnost této pozice je 5 let. V průběhu této doby je povinen doložit minimálně 50 hodin individuální supervize vlastní supervizní práce maximálně u 5 supervizorů ČIS – tzn., že vykonává supervizní činnost pod kontinuální supervizí. Tyto supervizní hodiny jsou nad rámec hodin potřebných k přijetí ke zkoušce. To lze opakovat až do naplnění standardních kriterií, kdy se může přihlásit ke zkouškám ČIS.

Čestným členem profesního sdružení se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby. Čestné členství může správní rada udělit na základě návrhu členů profesního sdružení.

Napsat komentář