Úvodní seminář

Projekt byl zahájen v květnu 2006 tzv. úvodními semináři. Ty proběhly jako dvoudenní aktivita (čtvrtek odpoledne a pátek dopoledne). Jejich cílem bylo představit projekt, vysvětlit smysl a principy supervize, objasnit možné zisky, možnosti a limity. Zároveň sloužili k dohodě supervizorů se sociálními pracovníky na konkrétní podobě supervize.

Rozsah úvodního semináře byl 10 hodin.

Úvodní semináře (PDF) ke stažení.

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář