Konference 2017

Supervizní konference 2017
se uskutečnila
5. – 7. 10. 2017 v hotelu Luna (Ledeč nad Sázavou)

Petr Džambasov napsal zamyšlení nad proběhlou konferencí: Dozvuky konference

Asociace Supervizorů v Pomáhajících Profesích vyvěsila na svých stránkách Reminiscenci na supervizní konfrenci.

Program konference.

Některé příspěvky, které zazněly na konferenci:

Autor Formát Název
Bohumila Baštecká Ústní sdělení Co děláme, když říkáme bezpečí
Jiří Broža Ústní sdělení Šedá je teorie, barevný strom supervize
Anna Hogenová Ústní sdělení Jak porozumět přítomnosti?
Milan Kinkor Ústní sdělení Kontrakt? Kontrakt! Kontrakt
Jan Kostečka Ústní sdělení Supervize jako prostor svobodného myšlení
Adéla Michková Ústní sdělení Čím je supervize pro zadavatele? Co zadavatel očekává od supervizora? Proměny v čase
Jan Šikl Ústní sdělení Dynamické síly v týmové a skupinové supervizi
Jana Švadlenová Ústní sdělení Jak se studuje supervize na Kassel Universität SRN
Milena Vaňková Ústní sdělení Rub a líc výcviků a celoživotního vzdělávání v supervizi.


Sborník anotací