Albrecht Jiří

Mgr. Jiří Albrecht
 
kvalifikace – spec. pedagog, terapeut, mediátor, mentoring supervizor EASC
 
cílová skupina – pomáhající profese v oblasti školství, soc.prací, zdravotnictví, psychoterapie
 
působnost – supervize případová, individuální, týmová
 
kontakt: tel: 602641107