Historie ČIS

Historii Českého institutu pro supervizi od jeho prehistorických počátků najdete zde.

Historie ČIS

PhDr. Veronika Čermáková (2006 – 2019)

© Český institut pro supervizi 2019