Bruslení v etice II

Bruslení v mantinelech etiky II

Zpráva EK ČIS z proběhlého workshopu

Téma: Důrazy na etiku při vzdělávání v supervizi

Jak jsme avizovali po prvním běhu našeho setkávání nad etickými dilematy supervizní práce v r. 2009, zorganizovali jsme další workshop, který proběhl 19.1.2012 opět ve Fokusu v Praze.  Struktura práce se osvědčila, proto jsem ji plně převzali.

V první části programu jsme vyslechli vyžádané referáty. Tentokrát jsme vzhledem k tématu  oslovili představitele největších vzdělávacích institucí: úkolu se ujali kolegové Veronika Čermáková s příspěvkem Míchání a oddělování, Jan Pfeiffer Sirény v supervizi aneb lákadla nasadit si v supervizi jiný než supervizní klobouk, Bohumila Baštecká a Milan Kinkor s referátem Jasně říkat, pevně vést a Zuzana Havrdová, která svůj příspěvek nepojmenovala.  Referáty, které jsme obdrželi v písemné podobě, dáváme k dispozici na těchto stránkách.

Ve druhé části jsme už tradičně pracovali ve skupinách na tématech, která vzešla jednak z přednesených referátů, jednak se vynořila spontánně z proběhlé diskuse.

Při skupinové práci se dál pracovalo na tématu Míchání a oddělování rolí v supervizi. Proběhla velmi živá diskuse, v níž účastníci hovořili o svých zkušenostech s hranicemi, řádem, limity a s mocí v supervizi. Dotkli se i otázky, kdy je možné role překrývat a kdy ne, co je ideál a co je realita. Téma, co dělat ve sporných případech (např. dvojrole učitel-supervizor apod.), spíš otevíralo další otázky, než aby z diskuse vzešlo jasné doporučení. Účastníci debaty se shodli na tom, že téma je obsáhlé a natolik závažné, že by bylo potřebné věnovat mu samostatný seminář.

Dalším podrobně diskutovaným tématem bylo  Oborová versus neoborová supervize. V diskusi se opět objevily otázky, zda je vhodné, aby supervizor působil v oborech, které mu nejsou profesně vlastní. Zazněly tyto názory: může být výslovně špatně, pokud má supervizor příliš informací a znalostí o profesi či týmu, s nímž má pracovat. Dokonce se v těchto případech zvyšuje riziko přehmatů  a neprofesionality. Supervizor se může cítit být se svými nástroji více supervizorem  spíše tam, kde to nezná. V diskusi se rovněž objevil názor, že je zapotřebí odlišit integrativní supervizi od tzv. vzdělávací supervize v rámci různých škol. Vzdělávací supervizor je spíše mentor či tutor, který vede. Integrativní supervize je chápána jako nadstavbová profese nad základními profesemi. Byla zdůrazněna potřeba kontraktu, který chrání před neetickým postupem v případě, kdy je do supervize vnášena odborná stránka věci. Diskuse poukázala na dvě roviny neetičnosti v daném tématu:

1. Neetické může být, pokud jako supervizoři přijmeme zakázku ze vzdělávací oblasti, kterou neznáme.
2. Neetické může být, pokud v oboru, který je nám vlastní, vnášíme v rozporu s kontraktem  do supervize svá moudra.

Příspěvky:

Veronika Čermáková – Míchání a oddělování
Bohunka Baštecká, Miolan Kinkor – Jasně říkat, pevně vést

Napsat komentář