Bruslení v etice I

Bruslení v mantinelech etiky I

Zpráva EK ČIS z proběhlého workshopu

Dne 22.1.2009 proběhlo první pracovní setkání  nad problémy etiky supervizní práce, které zorganizovala Etická komise ČIS.  Byli jsme velmi  potěšeni  zájmem  o společnou debatu nad etickými tématy.

Práce probíhala ve dvou blocích.  V prvním bloku odstartovali  téma oslovené kolegyně a kolegové  (Ivana Veltrubská,  Jana Merhautová, Daniel Kaucký, Johan Pfeiffer, Petr Klíma) svými připravenými referáty, ve druhém jsme pracovali ve skupinách nad konkrétními etickými okruhy v té podobě, jak vyplynuly z diskuse a z referátů.

V  jednom z nastolených etických dilemat jsme dospěli ke konsenzu:

Není v rozporu s etickými principy supervizní práce působit  v oblastech, ve kterých supervizor není odborníkem.

Věříme, že toto setkání nebylo poslední. Chceme na něj navázat  s cílem vytvořit  platformu,  na které bychom o etickém rozměru supervizní práce  pravidelně diskutovali  a zároveň spoluvytvářeli a obměňovali potřebná pravidla, která nemohou vznikat jinak než konsenzem celé supervizní scény.

Napsat komentář