Členství pro absolventy jiných výcviků

Členství v ČIS pro absolventy supervizích výcviků v jiné instituci.

1) O členství v ČIS se mohou ucházet zájemci, kteří naplňují všechny tyto požadavky:
a. Splňují vstupní kriteria pro výcvik ČIS – vstupní kriteria
b. mají ukončený supervizní výcvik u jiné instituce odpovídající rozsahem i obsahem výcviku ČIS – struktura výcviku
c. pošlou vyplněný formulář přihlášky – přihláška

Součásti přihlášky je doložený certifikát o absolvovaném supervizním výcviku s uvedením počtu hodin výuky. V případě potřeby bude zájemce vyžádán k prokázáni kompatibility výcviku a doložení výcvikového kurikula.
2) Na základě zjištěných skutečností se žadatelé mohou stát mimořádnými členy ČIS nebo budou požádáni o doplnění požadovaných podmínek.
3) Po naplnění ostatních požadavků vstupních kriterii výcviku a podmínek přijetí ke zkoušce se mohou zájemci přihlásit ke zkouškám ČIS a stát se řádnými členy – zkouškový řád.

Napsat komentář