Večeřová Procházková Alena

MUDR. Alena Večeřová Procházková

Kvalifikace : Psychiatr, AT I 1999, AT II 2002, Psychoterapeutka AT 2008, Psychosomatička AT 2016, Supervizorka ČIS 2016

Působnost místní: Praha , Středočeský kraj

Místo, kde supervizor pracuje: (mám vlastní prostor v centru Prahy, dobře dostupný MHD, mohu ale pracovat i u supervidovaného týmu)

Působnost odborná: supervize individuální, supervize týmů, supervize skupinová

Cílová skupina: zdravotníci, terapeuti, sociální pracovníci.

Jazyk, ve kterém supervizor může pracovat: Čj, Aj

Kontakt: vecerova.info, E-mail: alena.vecerova.prochazkova@gmail.com