Studentské práce

Supervize se občas stává tématem bakalářských, diplomových či jiných studentských prací, které jsou jednak zajímavým pohledem na supervizi, jednak často s vysokou odbornou i vypovídající úrovní.

Zde budeme tyto práce se souhlasem autorů umísťovat a zároveň vás vyzýváme: pokud o nějaké takové práci víte a domníváte se, že by mohla oslovit či inspirovat, pošlete prosím na adresu cispraha@gmail.com nebo jirka.broza@gmail.com kontakt na autora, se kterým se domluvíme na jeho publikování.

Kristýna Krušínská – Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi

Marcela Pouzarová – Supervize a její význam v práci speciálních pedagogů

Zuzana Vačkářová – Specifika supervize nemocničních kaplanů v ČR

Milan Štorek – Akční výzkum: implementace supervize sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny v Chrudimi