Karla Maříková – supervize ve školství

Příspěvek kolegyně Karly Maříkové s názvem Supervizi potřebují všichni pomáhající profesionálové (ne však za každou cenu…) si můžete přečíst zde.