Vzpomínka na Tono Poláka

Odešel Tono Polák…
V prosinci 2020 zemřel náš nejbližší kolega a přítel, brněnský psycholog se zavedenou praxí.
Měli jsme to potěšení ho znát zblízka od roku 1982, kdy jsme společně prošli SURem, a od té doby se
naše cesty nerozešly. Zažili jsme společně i výcvik ČISu.
Tono byl tím, kdo v roce 1991 do tehdy ještě nerozděleného Československa přivedl anglickou a
americkou školu Gestalt psychoterapie a byl iniciátorem prvního systematického výcviku v Gestalt
psychoterapii vedeného britskými trenéry. Po skončení tohoto systematickém výcviku byl jedním ze
zakladatelů Dialogu, v němž byl kontinuálně trenérem a supervizorem. Byl široce vzdělaný, překládal
z angličtiny psychologickou literaturu, externě učil v Psychologickém ústavu FF MU v Brně
(fenomenologickou psychologii, GT, struktury osobnosti, dynamickou neurozologii), vedl kurzy
Rorschacha.
Nebyl moc řečný, mluvil jasně a úsporně, byl spolehlivý, disciplinovaný, ochotný pomoci druhému,
vřelý férový chlap se smyslem pro humor, zároveň s jemnocitem a s respektem k druhým.
Hluboce Tona postrádáme. Čest jeho památce.
Helena Fišerová, Juraj Rektor, DIALOG.