Setkání zástupců institutů EASC

Dne 25.11. 09 se v Praze konalo setkání zástupců institutů EAS.
Jednání probíhalo v příjemné atmosféře  klubu v Jelení. Pracovníci kavárny se postarali o pohoštění, účastníci obdrželi drobné adventní dárky z klientských dílen.
Hlavními body programu byly otázky: „Co může EAS udělat pro instituty?“ a „Co mohou instituty dělat pro EAS?“.
Do EAS byly přijaty dva nové instituty- Slovenský institut pro supervizi (SIPS) a Clarté (Německo).
Příští kongres EAS se bude konat 1.-3. října 2010 v benediktýnském klášteře nedaleko Mnichova.
Za ČIS se setkání zúčastnily Beate Albrich a Veronika Čermáková, organizačně se podílela Mirka Bubela.

Foto ze setkání
Zleva:
Daniel Frei (4 progress GmbH, Švýcarsko, člen výboru EAS)
Dieter Salomon ( FROL Institut, Německo)
Brigit Ramon (Clarté, Německo, předsedkyně výboru EAS)
Hans Georg Hauser (Bildungwerkstatt, Rakousko, předseda etické komise EAS)
Alexandra Říhová (Slovenský institut pro supervizi SIPS)
Zlata Bartíková (Slovenský institut pro supervizi SIPS, předsedkyně)
Veronika Čermáková (ČIS, místopředsedkyně)
Beate Albrich (ČIS, členka etické komise)

zástupci_EAS

Napsat komentář