Vzpomínka na Jaroslava Skálu

Jaroslav Skála byl mnohokrát zakladatelem: v oblasti psychoterapie, léčby závislostí, Bálintovských skupin u nás.
Jaroslav byl také u zrodu prvního zahraničního výcviku v supervizi v České republice: výcviku pořádaného Evropskou asociací pro supervizi. Byl jeho nejstarším účastníkem.
Ve svých 84 letech byl studentem pozorným, nenápadným, ale vždy přítomným.
„Byl u toho!“ Byla radost spolu s ním se učit a objevovat zákoutí supervize.

Po vzniku Českého institutu pro supervizi se jako výcvikový supervizor podílel na práci ve vzdělávací komisi. Tehdy jsme všichni tak trochu tápali. Jaroslav vždy pozorně naslouchal našim diskuzím. Nechal nás hledat cesty k řešení a pak přišel s novým pohledem, nečekaným nápadem. V jeho slovech se zračila moudrost podložená životními zkušenostmi a nezdolný optimismus.

V posledních 3 letech jsme ve vzdělávací komisi pracovali bez něho. Jeho autorita však byla přítomna. Kolikrát jsem si říkala: „Co by tomu asi řekl Jaroslav?“

Odešel moudrý a vnímavý učitel, spolutvůrce supervizního systému u nás. Jsem vděčná, že jsem mohla alespoň kousek jeho životní cesty být s ním.

Hana Vyhnálková, vzdělávací komise ČIS

Napsat komentář