Další vzdělávání supervizorů ČIS

Po delší době uvádíme do života dlouhodobě zvažovaný návrh dalšího vzdělávání supervizorů – členů ČIS, který byl schválený na Valné hromadě ČIS 21.3.2019. Vychází z předpokladu, že členství v ČIS by mělo zahrnovat i garanci toho, že členové se po absolvování základního supervizního výcviku budou dál vzdělávat, podporovat své profesní zrání a podílet na odborných či vzdělávacích aktivitách v supervizi. Uvědomujeme si, že pro většinu z nás to je v rozumném rozsahu přirozená součást praxe, ale jsme přesvědčeni o tom, že je zodpovědné tento nárok i ve zveřejněné a závazné podobě.

Pro počátek jsme zvolili verzi, která je svým rozsahem i dopadem mírná a snadno splnitelná. Supervizoři, kteří tento závazek přijmou, budou v oficiálním seznam supervizorů označeni jako ti, kteří se aktivně podílejí profesním rozvoji. Pokud se po zkušebním období rozsah a obsah vzdělávání osvědčí, plánujeme zařadit tento závazek do standardní odpovědnosti člena ČIS.

Požadavky.