Termíny

Pomalu se začíná život do normálu a můžeme s radostí oznámit, že  supervize v Praze opět pokračují.

Praha – 5.12.2017 proběhlo 58. setkání, kterým se končí období, kdy se o tuto aktivitu starala dlouhá léta Veronika Čermáková. Za její aktivitu děkujeme.

V současnosti mají setkání supervizorů v péči Zdeňka Kolářová a Martina Těmínová.

Všechna další setkání jsou naplánovaná od 17,30 do 20,30 hodin v zadním salonku Café Therapy, Školská 1267/30, Praha 1.  Prosíme, potvrďte svou účast Martině Těmínové  na teminova@sananim.cz. Pomůže nám, když budeme vědět, s kolika účastníky máme počítat. Díky.
Termíny:
10.6.2020 – moderuje Štěpánka Čtrnáctá

Liberec Prostor  pro liberecká setkávání  poskytuje NTI-Consulting  na adrese  Škroupova 636/9 , Liberec – Lidové sady. kontakt: novotny@nti.cz. Vždy se předem ozvěte, že máte zájem. Začátek vždy v 16:30. Konec v 18:30 – podle účasti a dohody.
Termíny:

Plzeň, kavárna Kačaba v Prokopové ulici, svoji účast prosím závazně potvrzujte na adresu mvybiral@mvybiral.cz nebo telefonem 723283857.
Termíny:

Olomouc, místo podle počtu přihlášených. 
Svoji účast prosím závazně potvrzujte 14 dní předem na adresu 
nosalkova@gmail.com
Termíny:

Brno, Podaná kavárna, Hilleho 5, Brno
Prosíme, potvrďte svou účast (tady). Uveďte zde vaše jméno a do závorky za něj kontaktní e-mail, pro další případné informace.
Začátek setkání vždy v 18:00.
Organizaci zajišťuje Martin Boxan. Na něj je také možné zasílat případné dotazy boxan@podaneruce.cz.
Termíny: 
10.6.2020
30.9.2020
11.11.2020