Novotný Jiljí


Jiljí Novotný , PaedDr.

kvalifikace: akreditovaný supervizor ČIS od roku 2006

působnost: Liberecký kraj, možnost dojíždět k supervidovaným do vzdálenosti 200 km, i větší vzdálenost po domluvě je možná,  nabízím pro supervizi vlastní nerušené prostory v Liberci (Škroupova 636/9, Liberec-Lidové sady)

působnost odborná: supervize individuální, supervize týmů a skupinová supervize (případová, supervize řízení)

cílová skupina:
– supervizi poskytuji pracovníkům sociálních, zdravotnických a školských speciálně výchovných zařízení,  pracovníkům  školských zařízení a jejich managementu
– jsem konzultantem v oblasti  vzdělávání managementu organizací a  firem, poskytuji manažerskou supervizi  v nestátním, státním i soukromém sektoru

kontakt:
novotny@nti.cz ;  mobil 603 477 889

Napsat komentář