Seznam kandidátů na supervizora ČIS

V seznamu kandidátů ČIS jsou mimořádní členové ČIS, kteří absolvovali výcvik ČIS, ale dosud jej neuzavřeli závěrečnými zkouškami, frekventanti výcviku současného nebo absolvovali jiný supervizní výcvik a doložili správní radě ČIS k posouzení splnění všech kriterií požadovaných od absolventů výcviku ČIS.

Tito kandidáti na supervizora ČIS mohou být organizacemi jako supervizoři akceptovatelní – pracují pod supervizí některého ze supervizorů ČIS. Místo certifikátu se mohou vykazovat indexem o probíhajícím či ukončeném supervizním výcviku.

Bartošová Pražák Mirka, Mgr., Praha, bartosova.miru@seznam.cz – frekventantka výcviku
Bílá Miroslava, Mgr., Plzeň, mirkabila@tiscali.cz – frekventantka výcviku – zde více
Derflová Alice, Mgr., Praha, aderflova@seznam.cz – frekventantka výcviku
Dvořák Jakub, Mgr., Unhošť, jakub.dvorak@slunce.info – absolvent výcviku Českomoravského institutu pro supervizi a koučing
Dymešová Gabriela, Mgr., Praha, Středočeský kraj, gabriela.dymesova@gmail.com – frekventanta výcviku
Eismanová Jana, Mgr., jana.eismanova@gmail.com – frekventantka výcviku
Franke Helena, PhDr., PhD., Roztoky, helenafranke@seznam.cz – frekventantka výcviku
Frys Martin Heřman, MgA., Praha a Středočeský kraj, terapiefrys@gmail.com, frekventant výcviku – zde více
Giljan Miroslav, Mgr., Praha, miroslav.giljan@gmail.com -frekventant výcviku – více zde
Hrdličková Barbora, bhrdlickova@gmail.com – frekventantka výcviku
Hronová Romana, MUDr. – hronova.romana@seznam.cz, absolventka výcviku
Hrubý Karel, PhDr., Praha, karloshk@seznam.cz, frekventant výcviku
Hudlička Petr, Mgr., Praha, petr.hudlicka@tiscali.cz, absolvent výcviku
Hulanová Lenka, PhDr., Praha, hulanova.psycholog@gmail.com – frekventantka výcviku – zde více
Charvátová Markéta, Mgr., Brno, marketa.charvat@gmail.com, frekventantka výcviku – zde více
Janečková Barbora, PhDr., PhD., Praha, barbora.janeckova@biosynteza.cz frekventantka výcviku
Janhuba Kamil, MUDr., kamil.janhuba@gmail.com, frekventant výcviku
Jungbauerová Dvořáčková Aneta, Mgr., Praha, psychoterapieanjun@gmail.com – frekventantka výcviku – zde více
Jůn Hynek, PhDr., PhD. Praha, hynek.jun@nautis.cz, frekventant výcviku – zde více
Kábelová Kateřina, Mgr., ČR, kabelova@laxus.cz,- absolventka výcviku Remedium – zde více
Kocnárová Michaela, Mgr., Peeaha a Středočeský kraj, michaela.kocnarova@seznam.cz, frekventantka výcviku
Kocourková Martina, PhDr., Mgr., Plzeň, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, kocourkova.psycholog@gmail.com, – frekventantka výcviku – zde více
Konopásek Jan, Praha, jankonopasek@me.com – frekventant výcviku
Koryntová Tereza, Mgr., koryntovat@seznam.cz – frekventantka výcviku
Kosařová Jana, Mgr., Praha, janakosarova@seznam.cz – absolventka výcviku
Kostka Michael, Mgr., Praha, kostkyc@gmail.com, – absolvent výcviku
Košťálová Bohdana, Mgr., Kutná Hora, bohdanak@seznam.cz – absolventka výcviku Českomoravského institutu pro supervizi a koučing
Lukány Ján, Mgr., jan@lukany.cz, Praha, frekventant výcviku – zde více
Klumpar Tomáš, Mgr., Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, klumpartom@gmail.com, frekvantant na supervizora – zde více
Kolářová Renata, Mgr., Praha a Středočeský kraj, kolarova.renata@gmail.com – frekventantka výcviku – zde více
Koutná Karla, Mgr., terapiekoutna@gmail.com, absolventka výcviku FHS – zde více
Kracík Martin, Mgr., Jičín, Vrchlabí, matin.kp@seznam.cz – frekventant výcviku
Kraftova Renata, Mgr., Praha, kraftova.renata@seznaam.cz – frekventantka výcviku
Krchová Irena. PhDr., Praha, Irena.krchova@seznam.cz – frekventantka výcviku
Lhotáková Věra, PhDr. et Mgr., Praha, veralho@seznam.cz – frekventantka výcviku
Maliňák Cyril, Mgr. Bystřice pod Hostýnem, cyril.malinak@sos-vesnicky.cz
Martinová Alima, Mgr., Praha, alima.martinova@gmail.com, absolventka výcviku FHS – zde více
Maříková Karla. Mgr., Ostrava, Praha, karla.marikova@centrum.cz – absolventka výcviku HERMÉS a HESTIA – zde více
Masopust Tomáš, Mgr., masopust111@gmail.com – frekventant výcviku
výcviku a absolventka supervizního výcviku u organizace Hestia
Matějka Ondřej, PhDr. Ph.D., Praha a Středočeský kraj, ondrej.matejka.psychoterapie@gmail.com, frekventant výcviku – zde více
Miláčková Markéta, Mgr., MgA., Praha a Středočeský kraj, marketa.cermak@gmail.com – frekventantka výcviku – zde více
Myšková Lucie, Mgr., PhDr., myskoval@atlas.cz – absolventka výcviku Českomoravského institutu pro supervizi a koučing – zde více
Nováková Kovářová Marie, Mgr., Středočeský kraj, Kovarova.mari@gmail.com,   frekventantka výcviku
Oujezská Eva, Mgr., Brno, Jihomoravský kraj, Vysočina, eva.oujezska@seznam.cz, frekventantka výcviku – zde více
Peichlová Jana, MUDr. , Praha, Slaný, jpeichlova@seznam.cz, frekventantka výcviku
Poláková Pavla, PhDr., pavla.hlouc@email.cz – frekventantka výcviku
Pravdová Miroslava, Mgr., Praha a Středočeský kraj, mirka.pravdova@seznam.cz, – frekventantka výcviku
Schmidt Václav, PaedDr., Praha, vaclav.schmidt@centrum.cz – absolvent výcviku – zde více
Schorm Oswald, PhDr., Praha, oschorm@seznam.cz – frekventant výcviku
Sobotka Jan, Bc., Praha a Středočeský kraj, sobotka@fokus-praha.cz – absolvent výcviku
Spálenková Michaela, Mgr., Praha, michaela.spalenkova@gmail.com – frekventantka výcviku – zde více
Spilková Vlasta, Mgr., Praha a Středočeský kraj, spilkova.vlasta@asupp.cz – absolventka výcviku FHS – zde více
Svobodová Renata, RNDr., Všenory, renata.fejfarova@seznam.cz – absolventka výcviku Remedium
Svobodová Zuzana, Mgr., zuz.svo1@gmail.com, Brno, Frekventantka výcviku
Širůček Libor, Mgr., Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, liborsirucek@gmail.com, absolvent výcviku Českomoravského institutu pro supervizi a koučing – zde více
Škvorová Lenka, Mgr., Praha, skvorova.lenka@cdz8.cz, – frekventantka výcviku
Šrahůlková, Kateřina, Ph.Dr., Ph.D., Praha, Hodonín, katerina.srahulkova@gmail.com – frekventantka výcviku
Šustrová Olg, Mgr., sustrova@post.cz – frekventantka výcviku
Turková Iveta, Ing., Mgr., MBA, Praha a Středočeský kraj, ivetaturkova74@gmail.com, – frekventantka výcviku – zde více
Vinklerová Vendula, Mgr., Praha a Středočeský kraj, vendula.vinklerova@centrum.cz – frekventantka výcviku – zde více

Vít Marek, Mgr., Hronov, vitm@post.cz – frekventant výcviku
Vizinová Daniela, PhDr., Praha, daniela.vizinova@atlas.cz, – frekventantka výcviku
Vlčinská Zuzana, Mgr., Praha, pzpivani@gmail.com, frekventantka výcviku – zde více
Vondráčková Petra, PhDr., Ph.D., Praha, vondrackovapetraa@gmail.com,-frekventantkavýcviku – zde více
Zahrádka Köhlerová Michaela, Mgr., Praha, m.z.kohlerova@gmail.com, frekventantka výcviku – zde více

Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D., Praha, Středočeský kraj a Severočeský kraj, zicha@philosophy.cz, frekventant výcviku – zde více
Žáková Jana, Mgr., Ph.D., Praha, jazakova@gmail.com – frekventantka výcviku
Ženka Ondřej, Mgr., Brno, ondrej.zenka@centrum.cz – frekventant výcviku