Zahrádka Köhlerová Michaela

Mgr. Michaela  Zahrádka Köhlerová
 
Mám zkušenost s individuální a skupinovou supervizí od roku 2010, s týmovou od roku 2016. 17 let pracuji s lidmi z různých profesí, v multidisciplinárních týmech a nejčastěji na pomezí zdravotnictví, neziskových organizací a vzdělávání. V rámci výuky na Univerzitě Karlově, na fakultě fyzioterapie FTVS přednáším a vedu workshopy s tématem zavádění supervize v pomáhajících profesích.
 
Aktuálně provádím výzkum na poli supervize v rámci zdravotnictví. Jsem kandidátem supervizního výcviku v rámci ČIS, plně kvalifikovaný k provádění supervize. Výcvik umožňuje čerpat mimořádně supervize v rámci supervize v peerskupinách a mentoringových skupinách individuálních a skupinových. Vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu 2002–2007, obor fyzioterapie a absolvovala výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii 2008–2012.
 
Od roku 2007 jsem působila jako vedoucí fyzioterapie na soukromé poliklinice Medicom bk, Legerova 56, Praha 2. Od roku 2011 mám svoji privátní praxi. Od roku 2013 působím jako vedoucí Centra Psychosomatické terapie a rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem vedla 3 multidisciplinární týmy. Aktuálně jsem na rodičovské dovolené od roku 2023. Kromě praxe v oboru psychoterapie a fyzioterapie se věnuji pedagogické, výzkumné a publikační činnosti.