Etika v supervizi

Zabývat se při poskytování supervize etickými tématy se v dnešní situaci, kdy je supervize různými resorty a institucemi různě chálaná a vykládaná, jeví jako téměř nezbytné.

Český institut pro supervizi pořádá nepravidelná diskusní setkání nad některými etickými tématy. Na tato setkání zve nejen členy ČIS, ale i supervizory z jiných škol, aby společně přemýšlel o etice v supervizi.

Zatím se uskutečnila dvě setkání.
První v roce 2009: Bruslení v mantinelech etiky I.
Druhé v roce 2012: Bruslení v mantinelech etiky II – Důrazy na etiku při vzdělávání v supervizi

Na příští rok připravuje Etická komise ČIS setkání další. Výzvu najdete ve zprávách těchto stránek http://www.supervize.eu/.

Napsat komentář