Postup v ČIS (podle EASC)

V souladu s Evropskou asociací pro supervizi je také v ČIS vytvořena možnost odborného růstu supervizorů – členů ČIS.
Nově od roku 2014.

Hodnosti ČIS – podle EASC

Napsat komentář