Supervizní konference 2016

ČIS plánuje uspořádat supervizní konferenci

Konferenční výbor rozhodl, že termín možnosti podání přihlášky k aktivní účasti prodlouží do 30.5.2016.

Zde najdete druhou výzvu k účasti na konferenci i se jmény některých autorů již domluvených příspěvků. Nabízíme též účast v panelové diskusi nad různými podobami a vnímáním supervize.

Termín: 15. – 17. 9. 2016 v hotelu Luna blízko Ledče nad Sázavou.

Konference bude otevřená všem zájemcům, kteří chtějí společně přemýšlet o supervizi nebo se s kolegy podělit o svoje zkušenosti.
Máte-li zájem se konference účastnit, rezervujte si termín.
Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce své jméno, abychom mohli identifikovat a přiřadit vaši platbu.

Další informace (přihláška; způsob rezervace ubytování; hlavní témata konference; formát, ve kterém bude konference probíhat…) najdete na Stránkách konference.

Supervize supervizní práce

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci pro rok 2015 a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Termíny a místa obou setkání najdete v odkazu níže.
Od podzimu 2015 se pravděpodobně obnoví pravidelná setkávání v Liberci. Máte-li zájem se jich účastnit, sledujte tento web. 

Detaily, termíny a místo

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál chystá vydat odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/

Noví supervizoři mentoři

21.listopadu uzavřelo evaluačním seminářem proces získání hodnosti supervizor – mentor dalších šest supervizorů ČIS. Tím se rozšířily řady těch, i kterých můžete žádat výcvikovou supervizi své práci pro potřeby ukončení výcviku.
Všem gratulujeme.

Zde aktualizovaný seznam supervizorů mentorů.
Zde aktualizovaný seznam supervizorů trenérů.

Zpráva z evaluačního workshopu je umístěná na stránkách Evaluační workshop nebo zde.