Supervizní konference 2016

ČIS uspořadal v pořadí 3. konferenci zaměřenou na supervizní problematiku v termínu 15. – 17. 9. 2016 v hotelu Luna v Koutech blízko Ledče nad Sázavou.

Další informace o výstupech z konference jako program, seznam účastníků, sborník anotací apod. se postupně budou objevovat na Stránkách konference.

Nově se můžete seznámit se statistickými výstupy z konference buď přímo zde nebo na stránkách o konferenci.

Supervize supervizní práce

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál chystá vydat odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/