Supervizní konference 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na další supervizní konferenci, kterou chceme navázat na úspěšný letošní ročník, s názvem Rozmanitost supervizních světů
Cílem je učinit následující konferenci místem pro setkání více škol, institutů a rovněž pro dialog o různých přístupech, inspiracích i odlišnostech.

Termín je: 5. – 7. 10.2017
Místo – Hotel Luna (Kouty u Ledče nad Sázavou).

Další informace, přihlášky na konferenci a k ubytování na stránkách konference.

Aktualizovali jsme stránky konference 21.4.2017 – upravená výzva pro účastníky a návrh Veroniky Čermákové a Beate Albrich k výstavě.

Další aktualizace s nabídkou možností z 30.4.2017.

Supervize supervizní práce

Tato aktivita je po dohodě určená i supervizorům, kteří nejsou členy ČIS. Je pouze dobré a vhodné se předem ohlásit u organizátorů jednotlivých setkání.

Na odkazech níže najdete termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.
Pravidelně se skupina setkává v Praze. Od roku 2015 se tato aktivita vytvořila i v Plzni. Obnovené je supervizní setkávání v Liberci.

Detaily, termíny a místo

Supervize v návrhu zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí má záměr vymezit pozici supervizora pro sociální služby. Jako výrazný nedostatek původního návrhu vnímáme požadavek na povinnost působit 6 let v sociálních službách. Tímto požadavkem by byli z možnosti provádět supervizi v sociálních službách vyřazeni všichni, kteří jsou sice dobrými supervizory, ale nepracovali potřebnou dobu v sociálních službách. Zároveň to jde proti filosofii ČIS i EASC, kteří vnímají a trénují supervizi jako službu nezávislou na oboru, pro kterou je poskytována. V neposlední řadě by se prosazení takové formulace mohlo stát precedentem pro další obory – školství, zdravotnictví, psychologické služby… a smysl supervize, jak se ji snažíme vnímat, by byl postupně redukován na vzdělávání, provázení, radu zkušenějšího apod.

V příloze si můžete přečíst návrh stanoviska ČIS zpracované kolegou Michalem Vybíralem. Pokud jej budete chtít připomínkovat, či na něj jakkoliv reagovat, posílejte prosím své komentáře Michalovi blizo@volny.cz.

Návrh stanoviska ČIS k návrhu vymezení supervize v sociálních službách.