Archiv rubriky: Nezařazené

Spolupráce mezi supervizními instituty

Mentoři ČIS ve spolupráci s jinými supervizními výcvikovými programy.

Výcvik v případové supervizi pořádaný Remediem Praha a UK ETF (393 hodin) je součástí výcviku akreditovaného EASC. Spojuje v sobě modulovou výcvikovou tradici Remedia Praha se zkušenostmi celoživotního vzdělávání UK. Jeho účastníci využívají pro svoji individuální i skupinovou mentoring supervizi supervizní mentory ČISu. Jsme rádi, že se mezi supervizory a vzdělávacími instituty rozvíjí tato vzájemně přínosná spolupráce.

Lektorský tým: Bohumila Baštecká, Jana Švadlenová, Milan Kinkor, Anna Juráčková 

Zpráva ze setkání

Odkaz na stránky Remedia.
Odkaz na stránky ETF UK.

Semináře „O čem se mluví v supervizi“

Inspirování covidovou on-line dobou jsme se rozhodli realizovat semináře zaměření na supervizní témata, která se často objevují v diskusích, je kolem nich spousta otázek a mnoho názorů.
Setkání probíhá na on-line platformě ZOOM.
Členové ČIS dostanou vždy předem odkaz.

Jedná o aktivitu pro členy ČIS a budeme rádi o náměty na témata a zájem o moderování. 

Termíny a témata.

Supervizní konference (2021) 2022

 

Vážené kolegyně a kolegové,
neradi ale přece jsme došli k názoru, že bude prospěšné posunout termín supervizní konference na jaro následujícího roku. Vede nás k tomu několik důvodů: epidemická situace bude snad jistější, střet termínu konference s termínem parlamentních voleb, několik dalších termínových střetů s jinými konferencemi, včetně těsného míjení s EASC.
Půlroční posun by nás mohl vymanit z chronického clashe s EASC, snad i další konferencí a umožnit (doufejme) lepší situaci s covidem.
Jde o termín 12.-.14.5.2022
Úvodní řečníci i hotel s tím již počítají. Doufáme, že pro vás a vaše instituty to bude přijatelné.
Přeji radost ze sněhu a světlo na konci covidoveho tunelu…

Martin Hajný

Hlavním téma konference zůstává stejné – reflektivita.

Více o konferenci budeme zveřejňovat na stránkách konference.

Cítíme ale, že potřeba setkávání na profesní bázi mezi námi supervizory je stále živá. Proto na uvolněný termín chystají kolegové z TUDYTAM menší supervizní jednodenní akci (Další informace a přihlášky zde: https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/supervizni-mecheche/) zaměřenou na sdílení spojenou (pokud situace dovolí) s neformálním setkáním.
Členové ČIS obdrží informaci také e-mailovou zprávou.

 

Supervize supervizní práce

Pokud máte o tato setkání zájem, přejděte na stránku termíny, kde jsou další instrukce.

Skupina supervizorů se setkává v Praze, Plzni, Liberci, Olomouci a v Brně.
Setkání je určeno nejen pro supervizory ČIS, ale i pro supervizory vzdělávaných v jiných organizacích nebo institutech.
Pokud máte někdo zájem realizovat podobnou skupinu v jiném regionu, obraťte se pro informace, co je potřeba, na Mirku cispraha@gmail.com.

Na odkazech níže najdete místa a termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.

Detaily, termíny a místo

Valná hromada ČIS 2021

Valná hromada ČIS proběhla on-line formou 25.3.2021.

Byli zvoleni noví členové Odborné rady ČIS a Etické komise ČIS – stránky O nás.
Valná hromada ČIS odhlasovala po sedmi letech zvýšení členského poplatku počínaje rokem 2022 na 2 000,-Kč/rok.

Zpráva z Valné hromady ČIS je k dispozici na stránce pro členy https://www.supervize.eu/pro-cleny/valna-hromada/

Pracovní část, která je tradičně součástí VH, bude realizovaná v náhradním termínu, který vám s předstihem sdělíme. Téma zůstává zachováno: „Vědomé i nevědomé chyby/přehmaty v supervizi. Chyba a selhání jako způsob učení se, jako cesta k růstu“.

Výcvik supervizorů ČIS

Vážení kolegové, 
další výcviku supervizorů ČIS byl zahájen 2.10.2020.
Vinou epidemické situace se průběh nedaří naplňovat podle původního plánu, ale lektorský tým pilně pracuje na tom, aby i přes tuto nepřízeň měl výcvik zdárné pokračování a úspěšné vyústění.

Vzhledem k tomu, že na mnohé přihlášené se nedostalo, je celkem velká pravděpodobnost, že v následujících letech bude otevřen další. Z toho důvodu přijímáme další přihlášky. V okamžiku, kdy bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat v okamžiku, kdy začne být otevření výcviku reálné.

Již od minulého běhu nejsou výcviky vedené lektorskou dvojicí. Jsou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům, jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je ČIS akreditován. Výcvik je veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na programu podílí větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím (trenérem) výcviku 2020 je MUDr. Jan Pfeiffer,
v lektorském – mentorském  týmu jsou:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
  • Veronika Čermáková – lektor 
  • Magdaléna Frouzová – lektor
  • Beate Albrich  – lektor
  • Yvonna Lucká – lektor
  • Jan Šikl – lektor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Blanka Čepická – mentor

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Kongres EASC

EASC změnila kvůli COVID 19 termín konference z 18.-20.9.2020 na 17.-19.9.2021. Místo konání zůstává v Barceloně. Konference se bude zabývat tématem měnícího se světa: 
„Who am I in today’s changing world?“
Identities in times of change 

Více informací na stránkách Congres AESC.