Archiv pro rubriku: Nezařazené

Supervize supervizní práce

Pravidelně se skupina supervizorů setkává v Praze, Plzni, Liberci a Olomouci a od roku 2019 nově i v Brně.
Setkání je určeno nejen pro supervizory ČIS, ale i pro supervizory vzdělávaných v jiných organizacích nebo institutech.
Pokud máte někdo zájem realizovat podobnou skupinu v jiném regionu, obraťte se pro informace, co je potřeba, na Mirku cispraha@gmail.com.

Na odkazech níže najdete místa a termíny supervize pro supervizory a jejich práci a odkazy na ty, kteří se starají o jejich uskutečnění.

Detaily, termíny a místo

Valná hromada ČIS 2019

Valná hromada Českého institutu pro supervizi z. s., se bude konat ve čtvrtek  21. 03. 2018 od 14:00 cca do 18:00 a bude spojena s pracovním dnem.
Na pracovní část, která proběhne od 14:00 do 16:00 jsou zváni i nečlenové ČIS.

Adresa: Business centrum Rosmarin, 
Dělnická 12, Praha 7 – Holešovice

Program
–        pracovní dílna: “Supervize a koučink”
–        přijímání nových supervizorů do profesních řad
–        volba předsedy spravní rady ČIS
–        zpráva o hospodaření a zprávy o činnosti odborné, profesni, etické, revizní komise.

Supervizní konference 2019

Vše připraveno

3. – 5.10. 2019
je v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou rezervované místo pro další supervizní konferenci.
Zarezervujte si prosím termín.
Téma konference:

“Vývoj, změna a růst v supervizi”
a související:
– autenticita a role
– formální vzdělání a celoživotní učení
– umění a řemeslo
– tvořivost a struktura
– supervizor a supervizní pole (zadavatel, supervidovaný, vzdělavatel, kontext)

Účast na konferenci potvrdila Birgit Ramon https://www.easc-online.eu/en/members/profile/birgit-ramon/
Stejně jako v loňské roce je konference organizovaná ve spolupráci s dalším instituty zabývajícími se supervizí a bude otevřená: supevizorům, supevidovaným, vzdělavatelům v supevizi, zadavatelům supervize, zájemcům o supervizi…

Podrobnosti o konferenci včetně přihlášky k účasti, přihlášky k ubytování najdete  na stránkách konferennce 2019

Kreativní nabídka pro účastníky konference.

za přípravny výbor 
profesní rada ČIS

Supervizní výcvik

Vážení kolegové, 
výcvik byl zahájen 19.10.2018. Přijímáme ale další přihlášky. V okamžiku, kdy se bude naplněný potřebný počet uchazečů, jsme připraveni otevřít další běh.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru budou přihlášení dostávat průběžně.

Dovolujeme si oznámit, že tento již otevřený a všechny další výcviky v supervizi ČIS, původně inzerované jako výcviky vedené lektorskou dvojicí, budou nahrazeny formátem, který odpovídá novým pravidlům výcviku jak je nyní definuje Evropská asociace pro supervizi a koučink, u níž je náš výcvik akreditován. Výcvik bude veden (garantován) jedním lektorem – trenérem a s ním se na výcviku bude podílet větší skupina lektorů (mentoring supervizorů).

Vedoucím tohoto výcviku (trenérem) bude MUDr. Jan Pfeiffer, v lektorském – mentorském  týmu budou:

  • Jan Pfeiffer – garant výcviku, lektor
  • Veronika Čermáková – lektor 
  • Ivana Veltrubská – lektor 
  • Blanka Čepická – lektor
  • Magdaléna Frouzová – lektor
  • Beate Albrich  – mentor
  • Milan Stiburek – mentor 
  • Hana Boháčková – mentor
  • Jan Holeyšovský – mentor
  • Milan Kinkor – mentor

Předpokládáme, že tato změna přispěje k dalšímu zkvalitnění supervizního výcviku. 

Další případný výcvik bude otevřený po naplnění potřebného počtu zájemců.

Veškeré informace najdete na stránkách Výcvik v supervizi

Kniha Týmová supervize

Nakladatelství Portál vydalo odbornou publikaci, kterou vytvořili autoři ve složení
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor, z nichž dva jsou supervizoři ČIS.

Z anotace:
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí.

Více informací na stránkách Portálu
http://obchod.portal.cz/tymova-supervize/

Supervizní konference 2016

ČIS uspořadal v pořadí 3. konferenci zaměřenou na supervizní problematiku v termínu 15. – 17. 9. 2016 v hotelu Luna v Koutech blízko Ledče nad Sázavou.

Další informace o výstupech z konference jako program, seznam účastníků, sborník anotací apod. se postupně budou objevovat na Stránkách konference.

Nově se můžete seznámit se statistickými výstupy z konference buď přímo zde nebo na stránkách o konferenci.