Konference 2016

Na této stránce se budou postupně objevovat výstupy z konference 2016.

Ústřední téma konference bylo zaměřené na problematiku identity spojené se supervizí v nejširším slova smyslu. V rychle se měnícím světě se i tento poměrně mladý obor vyvíjí, potkává se s  jinými a překrývá. Vidíme snahy jak o spolupráci tak i potřebu se vymezovat – hledat hranice. Rovněž jednotlivé vzdělávací instituty mají svébytné kultury, které do společného supervizního prostoru vnášejí svá specifika. Identita supervizora – „stávání se“ supervizorem nám také připadla zajímavá. Chtěli bychom, aby konferenční téma nebylo závaznou škatulkou ale spíš možnou výzvou k úvaze.
K aktivní i pasivní účasti jsme zvali praktikující supervizory, trenéry ale i zadavatele supervize a studenty či zájemce o témata se supervizí spojená….

Program
Seznam účastníků
Souhrn příspěvků
Sborník anotací příspěvků
Statistické údaje z konference

 

Termín konference: 15.-17. září 2016.
Místo konference: Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou,

 

Fotogalerie z návštěvy hotelu (autor Martin Hajný)
https://goo.gl/photos/Ngtt9pmEF2sRy7hNA

O průběh konference staral konferenční výbor ve složení:

Profesní rada ČIS
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá
Mgr. Dana Šedivá
Za Odbornou radu ČIS
MUDr. Zuzana Foitová
Ředitelka
Mgr. Mirka Bubela
Předseda správní rady
PhDr. Jiří Broža